Komunikacyjna Mapa
Aglomeracji Warszawskiej
Wicej informacii na
SilverSoft.pl
Z adresu
Pokaż trasę
Dojazd do
Inahon Sp. z o.o.
Warszawa, Surowieckiego 2
 
 
 Copyright SilverSoft Sp. z o.o.
   
 
 
   
   
 
 

Opis przycisków

Pozostałe funkcje:

Rozchodzące się promieniście strzałki wskazują kierunki przesuwania mapy na monitorze.


Paski skali po lewej stronie monitora, służą do wyboru żądanej skali mapy: od skali 1:1500 (poczynając od znaku +) do skali 1:100.000 (przy znaku -)

Dodatkowe mozliwosci:

Wydruk mapy - poprzez wybór funkcji drukuj z menu Plik (File);

Kopiowanie mapy do schowka - klikamy prawym przyciskiem myszy na mapie, w podmenu wybieramy funkcję Kopiuj (Copy). Następie otwieramy interesujący nas dokument i po ustawieniu kursora w miejscu wklejenia mapy, wybieramy z menu Edycja (Edit) funkcję Wklej (Paste).

Kopiowanie słownego opisu trasy - zaznaczamy cały opis trasy, klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i w podmenu wybieramy funkcję Kopiuj (Copy). Następnie otwieramy interesujący nas dokument i po ustawieniu kursora w miejscu wklejenia opisu trasy, wybieramy z menu Edycja (Edit) funkcję Wklej (Paste).